• FRENIC-Mega, 11kW, 3-phase, 400V
  27,650.00 ฿

   

 • FRENIC-Mega, 7.5kW, 3-phase, 400V
  23,480.00 ฿

   

 • FRENIC-Mega, 5.5kW, 3-phase, 400V
  19,200.00 ฿

   

 • FRENIC-Mega, 3.7kW, 3-phase, 400V
  15,350.00 ฿

   

 • FRENIC-Mega, 2.2kW, 3-phase, 400V
  13,520.00 ฿

   

 • FRENIC-Mega, 1.5kW, 3-phase, 400V
  11,890.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 5.5kW, 3-phase, 400V
  14,900.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 3.7kW, 3-phase, 400V
  10,460.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 02.2kW, 3-phase, 400V
  8,900.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 1.5kW, 3-phase, 400V
  7,460.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 0.75kW, 3-phase, 400V
  6,640.00 ฿

   

 • FRENIC-Mini, 0.4kW, 3-phase, 400V
  6,190.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 30kW, 3-phase, 400V
  44,750.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 22kW, 3-phase, 400V
  36,750.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 18.5kW, 3-phase, 400V
  28,000.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 15kW, 3-phase, 400V
  23,280.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 11kW, 3-phase, 400V
  18,280.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 7.5kW, 3-phase, 400V
  16,100.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 5.5kW, 3-phase, 400V
  13,740.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 3kW, 3-phase, 400V
  11,190.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 2.2kW, 3-phase, 400V
  9,550.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 1.1kW, 3-phase, 400V
  8,000.00 ฿

   

 • FRENIC-Ace, 0.75kW, 3-phase, 400V
  7,550.00 ฿

   

 • FUJI Inverter รุ่น FRENIC-Mini (Three-phase 400V)
  6,190.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก